Pala carregadora de 15 tn de pes en ordre de treball i cassó de 3 m3

Implementos