Camió volquete amb tracció 6×6 de 26tn amb grua de 22 metres i 600 Kg de càrrega en punta, amb cablestante, caixa reforçada de 14m3.

Implements

  • Cistella per a treballs en altura, pala bivalva i grapa forestal.