Oferim Solucionsde calitat

Disposem d'un ampli parc de maquinària per oferir-li la millor qualitat i solucions òptimes als seus projectes i necessitats. Des de moviment de terres, transports, camions grua, excavacions especials, pedraplenes, venda d'àrids.

25 anys treballant

Més de 25 anys col·laborant en projectes de tot tipus, tenint com a premissa un tracte directe amb els nostres clients. Un sistema de treball basat en la qualitat, la seguretat laboral, el respecte pel medi ambient i un equip humà efectiu i qualificat.

MAQUINÀRIA DE MATXUCATGE PERRECICLATGE EN OBRA

Disposem de maquinària mòbil de trituració per al reciclatge de formigons en obra on obtenim, un cop garbellats, àrids per a sub-base i sorres reciclades preparats per ser reaprofitats en la mateixa obra. Contacta amb nosaltres per obtenir més informació.