IMG_3281Criba de clasificació de 12000 kg. Té una producció de  fins 280 tn/h. El seu tamany compacte permet transportar la unitat en un contenidor i es lo suficientment petita i àgil com per desplaçar-se entre un lloc i un altre de treball amb els mínims costos.