Camió volquete amb tracció 6×4 de 26tn amb grua de 18 metres i 600 Kg de càrrega en punta, caixa de 14m3.

Implements

  • Cistella per a treballs en altura, pala bivalva i grapa forestal.